Το πρόβλημα των καταπτώσεων βραχοτεμαχίων και η αντιμετώπισή του σε συγκοινωνιακά έργα

Η κατάπτωση βραχοτεμαχίων στην επιφάνεια κυκλοφορίας των συγκοινωνιακών έργων αποτελεί ένα συνήθη πρόξενο προβλημάτων στην κανονική λειτουργία τους. Το πρόβλημα συναντάται κυρίως σε ορεινές χαράξεις οδικών και σιδηροδρομικών έργων, και είναι αρκετά διαδεδομένο στον ελλαδικό χώρο. Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα αίτια του φαινομένου καθώς επίσης και τα συ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακελλαρίου Μ., Κοζάνης Σ., Γουλάκος Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας (1ο : 1995 : Λάρισα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Συγκοινωνιακά Εργα
Βραχώδη Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Κατολισθήσεις
Βραχομηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1539.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 9

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 530

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 625.706 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 781