Η εφαρμογή ενός νέου κριτηρίου διατμητικής αντοχής ασυνεχειών στην ευστάθεια βραχώδων πρανών

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται τα χαρακτηριστικά ενός νέου απλού και εύχρηστου θεωρητικού κριτηρίου για τον προσδιορισμό της μέγιστης διατμητικής αντοχής ασυνεχειών βράχων, και μία ενδεικτική εφαρμογής του στη μελέτη ευστάθειας βραχωδών πρανών. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό η διατμητική αντοχή μιάς ασυνέχειας βράχου σε οποιαδήποτε ορθή τάση είναι το αποτέλεσμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαλιάγκας Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας (1ο : 1995 : Λάρισα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Συγκοινωνιακά Εργα
Βραχώδη Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Κατολισθήσεις
Βραχομηχανική
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1539.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 9

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 530

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 625.706 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 781