Ο θαλάσσιος τουρισμός στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών. Αναφορά στο Πήλιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκέσκου Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Θαλάσσιος τουρισμός-ανάπτυξη προοπτικές (1993 : Βόλος) : Πρακτικά / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Θαλάσσιος Τουρισμός
Τουρισμός
Παράκτιες Περιοχές
Τουριστική Ανάπτυξη

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1548

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 775