Σύστημα ιδεατής Βιβλιοθήκης πιλοτικό σύστημα για διασύνδεση απομακρυσμένων βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων με χρήση του πρωτοκόλλου Χ.500

Αρκετές βιβλιογραφικές εφαρμογές λειτουργούν ήδη στο χώρο των βιβλιοθηκών, η χρήση όμως των δικτύων υπολογιστών υπόσχεται να προσθέσει νέες προοπτικές στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η δημοσίευση αυτή παρουσιάζει μια νέα πρόταση, το Σύστημα Ιδεατής Βιβλιοθήκης (ΣΙΒ). Το ΣΙΒ είναι ένα κατανεμημένο σύστημα, που φιλοδοξεί να ενώσει προϋπάρχουσες, ετερογενείς βιβλιο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζαχαριάδης Θεόδωρος, Καρανάσιος Κωνσταντίνος, Μπαλάφας Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο Πληροφορικής: Η κοινωνία των πληροφοριών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Συνέδριο Πληροφορικής: Η κοινωνία των πληροφοριών (1ο : 1995 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Βιβλιοθήκες
Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών
Βάσεις Δεδομένων
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Εικονικές Βιβλιοθήκες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1559

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 33

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 545

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.38206 Κ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1522