Εικονικές βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στην ηλεκτρονική εποχή η ελληνική πραγματικότητα και ειδικότερα η περίπτωση του συστήματος Βιβλιοθηκών ΤΕΕ

Ο όρος "virtual" - "εικονικός", όπως είναι η απόδοση στα ελληνικά-χρησιμοποιείται πολύ τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει τις μεγάλες και εξειδικευμένες δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Συχνά παρουσιάζονται κατά κόρον και περιγραφές εφαρμογών γύρω από την εικονική πραγματικότητα (virtual reali...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τοράκη Κατερίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνέδριο Πληροφορικής: Η κοινωνία των πληροφοριών
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Συνέδριο Πληροφορικής: Η κοινωνία των πληροφοριών (1ο : 1995 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιβλιοθήκες
Αυτοματοποίηση
Βάσεις Δεδομένων
Εικονικές Βιβλιοθήκες
Γενική θεματική ενότητα:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1559

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 33

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 545

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.38206 Κ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1522