Μαθηματική περιγραφή της διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα

Μοντέλα διασποράς ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι απαραίτητα για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον από σχεδιαζόμενες βιομηχανικές μονάδες και δημόσια έργα. Ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες μοντέλων, τα λεγόμενα μοντέλα προσομοίωσης προσφέρονται επίσης για την βελτιστοποίηση στρατηγικών αντιρρύπανσης και για την βραχυπρόθεσμη πρόγνωση επεισο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουσιόπουλος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: HELECO 95: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:HELECO 95 (2ο : 1995 : Αθήνα) : Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος International exhibition and conference of environmental technology / / ΤΕΕ . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Ατμοσφαιρική Διάχυση
Μοντέλα
Νέφος
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1543.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 66

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 481

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.806 H

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 784