Μια υβριδική μεθοδολογία προτύπου Gauss και εξισώσεων Navier-Stokes για τη μελέτη της διασποράς των ρυπαντών στην ατμόσφαιρα - Εφαρμογή σε Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ

Για τη μελέτη της διασποράς τόσο των αερίων ρυπαντών όσο και των στερεών σωματιδίων που εκπέμπονται από τις καπνοδόχους των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η., προκειμένου να εκτιμηθεί η ενδεχόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία τους ή να εκτιμηθεί το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος καπνοδόχου για την ικανοποίηση των κριτηρίων ποιότητας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπεργελές Γιώργος, Βλάσσης Α., Τσάδαρης Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: HELECO 95: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:HELECO 95 (2ο : 1995 : Αθήνα) : Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος International exhibition and conference of environmental technology / / ΤΕΕ . τ. 2,
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ηλεκτρικοί Σταθμοί
Αέριοι Ρύποι
Ατμοσφαιρική Διάχυση
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1543.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 66

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 481

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.806 H

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 784