Επιπτώσεις των έργων και δραστηριοτήτων στο κοινωνικό περιβάλλον

Η εισήγηση αναφέρεται:α) στην πολιτική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών εκτιμήσεων β) στη δυνατότητα που προσφέρεται στους μεμονωμένους να συμμετάσχουν στην πρόληψη, των επιδράσεων από έργα και στην δυνατότητα ευκαιρίας, οι ίδιοι να παρακολουθούν το έργο ή τη δραστηριότητα γ) στην τεχνική εξέταση/διερεύνηση των κοινωνικών τάσεων. Τελικά, η εισήγηση επικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αθανασούλη-Ρογκάκου Αθηνά
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: HELECO 95: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:HELECO 95 (2ο : 1995 : Αθήνα) : Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος International exhibition and conference of environmental technology / / ΤΕΕ . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Κοινωνικός Ελεγχος
Τεχνικά Εργα
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1543.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 66

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 481

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 333

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.806 H

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 784