Γενική εφαρμοσμένη ευστάθεια

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ESDEP, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1995
Σειρά:ESDEP Ομάδα Εργασίας 6
Πηγή:European Steel Design Education Programme
Λέξη-Κλειδί:Κατασκευές
Ευστάθεια
Λυγισμός
Φορτία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1567.3
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available