Πλάκες και κελύφη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ESDEP, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1995
Σειρά:ESDEP Ομάδα Εργασίας 8
Πηγή:European Steel Design Education Programme
Λέξη-Κλειδί:Λυγισμός
Πλάκες
Κελύφη
Ευστάθεια
Δοκοί
Κατασκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο