Μεταβατικό στάδιο από τα σημερινά νομαρχιακά συμβούλια στην αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατριβάνος Θεόδωρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μέγεθος-αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Μέγεθος - αρμοδιότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ βαθμού αυτοδιοίκησης (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Δημοκρατικής Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Απρ.- Ιούν. 1986 ; τεύχ. 4-6 , σ. [30]-33
Λέξη-Κλειδί:Τοπική Αυτοδιοίκηση
Θεσμικό Πλαίσιο
Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 868

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4-6/86