Εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών στην αυτοματοποίηση της βιομηχανικής διαδικασίας

Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την οργάνωση και αυτοματοποίηση της παραγωγής σε εφαρμογές μεσαίας και μεγάλης κλίμακας πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής με χαρακτηριστικά όπως:υψηλή αξιοπιστία και απόδοση λειτουργίας, καλή σχέση κόστους - απόδοσης και βάσεις δεδομένων ευέλικτες και προσπελάσιμες. Τα κύρια δε δομικά της στ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Κουμπιάς Σ., Ευσταθίου Κ., Καλογεράς Α., Σταμάτης Κ., Φούντας Π., Λύρας Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες τεχνολογίες αυτόματου ελέγχου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Σύγχρονες τεχνολογίες αυτομάτου ελέγχου (1995 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΗΜ . τ.1
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές
Νέες Τεχνολογίες
Αυτοματοποίηση
Γενική θεματική ενότητα:ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1564
Μ 1564.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 158

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 383

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 629.806 Σ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 792