Παραπομπή APA

Κατσαράκης Ε. (1995). Ασφαλτικά υλικά-Ασφαλτικά γαλακτώματα (Ψυχρή άσφαλτος)-Δοκιμές επί ασφαλτικών υλικών-Δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος-Πρόσφυση (Υδροφιλία) και βελτιωτικά προσφύσεως (Αντιυδρόφιλα υλικά)-Ασφαλτικές επιφανειακές επεξεργασίες.

Παραπομπή Chicago Style

Κατσαράκης Ε. Ασφαλτικά υλικά-Ασφαλτικά γαλακτώματα (Ψυχρή άσφαλτος)-Δοκιμές επί ασφαλτικών υλικών-Δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος-Πρόσφυση (Υδροφιλία) και βελτιωτικά προσφύσεως (Αντιυδρόφιλα υλικά)-Ασφαλτικές επιφανειακές επεξεργασίες. 1995.

Παραπομπή MLA

Κατσαράκης Ε. Ασφαλτικά υλικά-Ασφαλτικά γαλακτώματα (Ψυχρή άσφαλτος)-Δοκιμές επί ασφαλτικών υλικών-Δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος-Πρόσφυση (Υδροφιλία) και βελτιωτικά προσφύσεως (Αντιυδρόφιλα υλικά)-Ασφαλτικές επιφανειακές επεξεργασίες. 1995.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.