Ασφαλτικά υλικά-Ασφαλτικά γαλακτώματα (Ψυχρή άσφαλτος)-Δοκιμές επί ασφαλτικών υλικών-Δειγματοληψία και εργαστηριακός έλεγχος-Πρόσφυση (Υδροφιλία) και βελτιωτικά προσφύσεως (Αντιυδρόφιλα υλικά)-Ασφαλτικές επιφανειακές επεξεργασίες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατσαράκης Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ασφαλτικοί τάπητες
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Ασφαλτικοί τάπητες (1995 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης
Λέξη-Κλειδί:Ασφαλτικά Υλικά
Ασφαλτικά Γαλακτώματα
Μίγματα
Κατασκευές
Ασφαλτος
Ασφαλτικά Διαλύματα
Αδρανή Υλικά
Αμμος
Σκυρόδεμα
Οδοστρώματα Αεροδρομίων
Αντιολισθηρά Οδοστρώματα
Ασφαλτικά Οδοστρώματα
Οδοστρώματα
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Φυσική περιγραφή:53 σ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
DEWEY Γενικού θέματος:625.7 - (ΟΔΟΠΟΙΙΑ)