Η ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος WWER-440/230

Δεδομένης της επικινδυνότητας των WWER-440/230 και του πλήθους τους στα Βαλκάνια γίνεται προσπάθεια να περιγραφεί η πραγματική διάσταση αυτής της επικινδυνότητας. Προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα δίδεται στοιχειώδης περιγραφή τους και διατυπώνονται θεμελιώδεις αρχές για την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Πραγματεύεται ποιοτικά το ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνόπουλος - Ντόμης Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος : Η περίπτωση του Κοζλοντούϊ (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:Κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος: η περίπτωση του Κοζλοντούι (1993 : Θεσσσαλονίκη) / /ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πυρηνικοί Αντιδραστήρες
Πυρηνικοί Σταθμοί
Πυρηνικά Ατυχήματα
Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Εκτασης
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1570

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 456

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 158

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 577