Μαθηματική προσομοίωση της μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων από την περιοχή του πυρηνικού σταθμού Κοζλοντούϊ προς την Βόρειο Ελλάδα

Στην εισήγηση υπενθυμίζονται μερικές από τις δυσάρεστες συνέπειες του ατυχήματος του Τσερνομπίλ. Στη συνέχεια καταγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των μαθηματικών μοντέλων που ήδη εφαρμόζονται για την περιγραφή των μηχανισμών ατμοσφαιρικής μεταφοράς από το Κοζλοντούι προς την Ελλάδα. Μελετάται η τοπογραφία της περιοχής και αναλύονται οι μετεωρολογικές συνθήκες...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουσιόπουλος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος : Η περίπτωση του Κοζλοντούϊ (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:Κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος: η περίπτωση του Κοζλοντούι (1993 : Θεσσσαλονίκη) / /ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ραδιενέργεια
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Πυρηνικοί Σταθμοί
Πυρηνικά Ατυχήματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1570

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 456

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 158

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 577