Τουρισμός και μνημειακοί οικισμοί της Δωδεκανήσου πορεία "επί ξυρού ακμής"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κόλιας Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Τουρισμός και περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Πηγή:Τουρισμός και περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες (1995 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης, ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης, ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου, ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας, ΕΤΕ Κύπρου
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τουρισμός
Μνημεία
Παραδοσιακοί Οικισμοί
Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1490

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 90

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 303

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.7009495 Τ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 819