Στερεοποίηση-σταθεροποίηση τοξικών αποβλήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αρφανάκου Α., Παρισάκης Γ., Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996 1997 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (1996 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Περιβάλλοντος
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ. - Αύγ. 1997 ; τεύχ. 4 , σ. 83-86
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων
Τεχνολογία Αποβλήτων
Τοξικά Απόβλητα
Επεξεργασία Αποβλήτων
Επικίνδυνα Απόβλητα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο