Η σημασία του υποσταθμού, τύποι υποσταθμών, μονογραμμικά διαγράμματα υποσταθμών

Η χρήση των υποσταθμών μειώνει τις απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος μεταφοράς και διανομής. Ο πρωτεύον ρόλος στις μελέτες ανήκει στους μετασχηματιστές είτε ανυψώνουν είτε υποβιβάζουν την τάση στα δίκτυα. Το διεθνές επιστημονικό δυναμικό που δραστηριοποιείται στον τομέα των υποσταθμών ασχολείται με την αξιοπιστία τους, τους ελέγχους που πρέπει να γ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαμοϊλης Βασίλης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (1996 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΙΕΚΕΜ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί
Διακόπτες
Μετασχηματιστές
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1585

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 433

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 205

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 228

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 842