Η ασφάλεια και καλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσεως

Η καλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης και η ασφάλεια του προσωπικού που τις χειρίζεται απαιτεί σωστή σχεδίαση και επιλογή των επιμέρους στοιχείων, που την αποτελούν. Για το λόγο αυτό οι εγκαταστάσεις διέπονται από εθνικούς κανονισμούς και σταδιακά εναρμονίζονται στους Ευρωπαϊκούς (IEC-364). Περιγράφονται μερικοί τρόποι εμφάνισης ηλεκτρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (1996 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΙΕΚΕΜ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Κανονισμοί
Ηλεκτροπληξία
Γείωση
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου