Ηλεκτρικές προστασίες σε υποσταθμούς μέσης τάσης

Οι Υποσταθμοί των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να διακρίνονται ανάλογα με την τάση λειτουργίας τους και το χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί. Είναι απαραίτητη η προστασία τους, για την πρόληψη βλάβης, τον περιορισμό της όταν εκδηλωθεί, τον εντοπισμό και την απομόνωση του τμήματος που την έχει υποστεί, προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Εξετάζονται τα αίτια πο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (1996 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΙΕΚΕΜ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί
Μετασχηματιστές
Ηλεκτροπληξία
Γείωση
Βραχυκυκλώματα
Προστασία
Ηλεκτρόδια Γείωσης
Κανονισμοί
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1585

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 433

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 205

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 228

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 842