Ηλεκτρικές προστασίες σε υποσταθμούς μέσης τάσης

Οι Υποσταθμοί των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να διακρίνονται ανάλογα με την τάση λειτουργίας τους και το χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί. Είναι απαραίτητη η προστασία τους, για την πρόληψη βλάβης, τον περιορισμό της όταν εκδηλωθεί, τον εντοπισμό και την απομόνωση του τμήματος που την έχει υποστεί, προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Εξετάζονται τα αίτια πο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ηλεκτρικοί υποσταθμοί μέσης τάσης (1996 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΙΕΚΕΜ
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί
Μετασχηματιστές
Ηλεκτροπληξία
Γείωση
Βραχυκυκλώματα
Προστασία
Ηλεκτρόδια Γείωσης
Κανονισμοί
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου
Φυσική περιγραφή:29 σ. : σχ.
Περίληψη:Οι Υποσταθμοί των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να διακρίνονται ανάλογα με την τάση λειτουργίας τους και το χώρο όπου έχουν εγκατασταθεί. Είναι απαραίτητη η προστασία τους, για την πρόληψη βλάβης, τον περιορισμό της όταν εκδηλωθεί, τον εντοπισμό και την απομόνωση του τμήματος που την έχει υποστεί, προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Εξετάζονται τα αίτια που τις προκαλούν και οι μέθοδοι προστασίας τους. Οδηγίες φόρτισης των Μ/Σ διαφόρων τύπων δίδονται στη Δημοσίευση ΙΕΚ-354/1972. Η σωστή λειτουργία των Υ/Σ, απαιτεί συνεργασία του δικτύου από το οποίο τροφοδοτείται και αυτό που τροφοδοτεί. Βασική σημασία έχει η προστασία των ατόμων, που βρίσκονται στο χώρο ή κοντά στον Υποσταθμό, από ηλεκτροπληξία, η οποία επιτυγχάνεται με τα "πλέγματα γείωσης". Οδηγίες πληρέστερες για τον υπολογισμό είναι οι του, ΙΕΕΕ Std. Νο.80, στην οποία βασίζονται όσα αναφέρονται στην εισήγηση, περί υπολογισμού και ελέγχου των πλεγμάτων και παράδειγμα προς εφαρμογή για εξαγωγή ορισμένων αποτελεσμάτων.(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:621.3 - (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ)