Παραπομπή APA

(1995). Τεχνολογία σκυροδέματος - Ελεγχος ποιότητας (1995: Βόλος). [Βόλος]: ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας.

Παραπομπή Chicago Style

Τεχνολογία σκυροδέματος - Ελεγχος ποιότητας (1995: Βόλος). [Βόλος]: ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, 1995.

Παραπομπή MLA

Τεχνολογία σκυροδέματος - Ελεγχος ποιότητας (1995: Βόλος). [Βόλος]: ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, 1995.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.