Τεχνολογία σκυροδέματος - Ελεγχος ποιότητας (1995 : Βόλος)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Τεχνολογία σκυροδέματος - Ελεγχος ποιότητας Πρακτικά, ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Βόλος] : ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας , 1995
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Ελεγχος Ποιότητας
Αδρανή Υλικά
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Τσιμέντο
Δομικός Χάλυβας
Πρότυπα EN
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια