Το σύστημα αναπτυξιακού χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (1996 : Ιωάννινα)

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στις 20 Ιανουαρίου 1996, από το Τ.Ε.Ε. - Π.Τ. Ηπείρου και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Σκοπός της ημερίδας ήταν η διερεύνηση του ρόλου που καλείται να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τομέα της Ανάπτυξης και του Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού σχεδιασμού, έχοντας υπόψη τα προβλήματα που πρέπει ν'αντιμετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Το σύστημα αναπτυξιακού χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Ημερίδα), ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 1996
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικός Σχεδιασμός
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αναπτυξιακή Πολιτική
Θεσμικό Πλαίσιο
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Η εισήγηση του κ. Οικονόμου
Οι χαιρετισμοί στην ημερίδα

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1608
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 314
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 357
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 379
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 217
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 321
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 69
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 187
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 179
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 850
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη