Ενα όραμα για την Αθήνα Η συνέχεια, ο καταστατικός χάρτης (2o : 1996 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ενα όραμα για την Αθήνα: Η συνέχεια, ο καταστατικός χάρτης (Συνέδριο), ΤΕΕ, Δήμος Αθηναίων
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1996
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
Πολιτιστική Κληρονομιά
Μητροπολιτικά Κέντρα
Ιστορικές Πόλεις
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:2 τ. ; 238 σ. (τ.1) ; 75 σ. (τ.2) : εικ., σχ., πίν.
DEWEY Γενικού θέματος:720 - (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)