Διαχείριση υδατικών πόρων Μακεδονίας-Θράκης

Η πολυδιάσπαση των φορέων που ασχολούνται με την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση αυτού του εμποδίου έγινε με τη συλλογή της συνολικής πληροφορίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τολίκας Δημήτριος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικό Δυναμικό
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Υδατικό Ισοζύγιο
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδατικοί Πόροι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:11 σ. : χάρτ.
Βιβλιογραφία:5 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Η πολυδιάσπαση των φορέων που ασχολούνται με την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση αυτού του εμποδίου έγινε με τη συλλογή της συνολικής πληροφορίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Στη συνέχεια η πληροφορία ομογενοποιήθηκε, υπέστη φιλτράρισμα και τυποποίηση και καταχωρήθηκε σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Παρουσιάζονται σε θεματικούς χάρτες το υδατικό δυναμικό των τεσσάρων υδατικών διαμερισμάτων της περιοχής, το υδατικό ισοζύγιο, οι μελέτες που εκπονήθηκαν, τα υδραυλικά έργα που κατασκευάστηκαν ή βρίσκονται υπό κατασκευή για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού, τα υδρευτικά και αρδευτικά προβλήματα και οι προτάσεις για την επίλυσή τους.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The multi-fractioning of Public Services related to the development of the water resources potential in Macedonia and Thrace constitutes the basic inhibiting factor toward a rational water resources management. In order to overcome this obstacle, related data were collected in collaboration with all Public Services involved. In the sequel the information was homogenized, filtered, standardized and introduced into a G.I.S. Thematic maps are employed to visualize the water resources potential of the regions under consideration, the water balance, the various studies for civil works, hydraulic works existing and under construction, as well as a register of water supply and irrigation problems, along with suggestions for their solution.(AU) eng