Διαχείριση υδατικών πόρων Μακεδονίας-Θράκης

Η πολυδιάσπαση των φορέων που ασχολούνται με την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Μακεδονίας και Θράκης αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση αυτού του εμποδίου έγινε με τη συλλογή της συνολικής πληροφορίας σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τολίκας Δημήτριος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικό Δυναμικό
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Υδατικό Ισοζύγιο
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδατικοί Πόροι
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854