Εφαρμογή των μεθόδων περιβαλλοντικών οικονομικών για την αξιολόγηση-κοστολόγηση των υδατικών πόρων

Η οικονομική διάσταση των αρχών που διέπουν τους φυσικούς πόρους (έλλειψη, ανανεωσιμότητα, ποιότητα, κλπ) είναι απαιτούμενο στοιχείο για την χάραξη μιας κατάλληλης πολιτικής χρήσης και διαχείρισης των υδατικών πόρων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως η μέθοδος Κόστους-Ωφέλειας αποτιμούν μόνο την παρούσα αξία των πόρων αυτών, καθώς και τα οφέλη που θα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βάκρου Αλεξάνδρα, Φωτόπουλος Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Υδατική Οικονομία
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854