Προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη Δυτική Μακεδονία

Η Δυτική Μακεδονία, που χαρακτηρίζεται από την έντονη ανισοκατανομή του υδατικού της δυναμικού, είναι πλούσια σε επιφανειακούς υδατικούς πόρους όχι όμως και σε υπόγειους. Σε άλλους οικισμούς εξασφαλίζεται επάρκεια νερού για την κάλυψη των υδατικών τους αναγκών, ενώ σε άλλους η προσπάθεια αυτή, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών, οδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αργυριάδου Ι., Κανακούδης Β., Μυλόπουλος Γιάννης Α., Τολίκας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικό Ισοζύγιο
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδρευση
Υδατικοί Πόροι
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854