Προβλήματα διαχείρισης υδατικών πόρων στη Δυτική Μακεδονία

Η Δυτική Μακεδονία, που χαρακτηρίζεται από την έντονη ανισοκατανομή του υδατικού της δυναμικού, είναι πλούσια σε επιφανειακούς υδατικούς πόρους όχι όμως και σε υπόγειους. Σε άλλους οικισμούς εξασφαλίζεται επάρκεια νερού για την κάλυψη των υδατικών τους αναγκών, ενώ σε άλλους η προσπάθεια αυτή, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών, οδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αργυριάδου Ι., Κανακούδης Β., Μυλόπουλος Γιάννης Α., Τολίκας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικό Ισοζύγιο
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδρευση
Υδατικοί Πόροι
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:8 σ. : πίν., χάρτ.
Βιβλιογραφία:3 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Η Δυτική Μακεδονία, που χαρακτηρίζεται από την έντονη ανισοκατανομή του υδατικού της δυναμικού, είναι πλούσια σε επιφανειακούς υδατικούς πόρους όχι όμως και σε υπόγειους. Σε άλλους οικισμούς εξασφαλίζεται επάρκεια νερού για την κάλυψη των υδατικών τους αναγκών, ενώ σε άλλους η προσπάθεια αυτή, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών, οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των υδατικών τους πόρων. Συνέπεια αυτών είναι η ποιοτική και ποσοτική τους υποβάθμιση. Χαρακτηριστικά το ποσοστό των οικισμών όπου δεν ικανοποιούνται οι υδατικές απαιτήσεις εγγίζει το 18 του συνολικού αριθμού των οικισμών της περιοχής. Αντίστοιχα το ποσοστό των κατοίκων, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης νερού, επί του συνολικού πληθυσμού είναι περίπου 22. Στην εργασία αυτή προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών και αποκατάστασης της υδατικής ισορροπίας, στηριζόμενοι στις αρχές της ολιστικής θεώρησης για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The area of the Western Macedonia, that is characterised by an unequal distribution of its water resources, is rich as far as the surface water resources, but poor as far as the groundwater resources are concerned. In several regions the water demands are being sufficiently satisfied, but in others this effort in conjuction with the reduction of the precipitation's volumes during the last years, results in the over-exploitation of their water resources. This situation is responsible of their qualitative and quantitative degradation. It is typical that these regions cover almost 18en
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)