Κριτική ανάλυση της ρητης μεθόδου εναλλασσομένων κατευθύνσεων (A.D.E.) στη μελέτη της μη μόνιμης ροής των υπόγειων νερών

Η μη μόνιμη κίνηση του υπόγειου νερού μελετάται με τη χρήση ενός μαθηματικού μοντέλου εφαρμόζεται σ'ένα τετράγωνο υδροφόρο στρώμα κάτω απο έξι διαφορετικές περιπτώσεις παραμέτρων και οριακών συνθηκών. Εμφαση δίνεται στη διερεύνηση της μεθόδου και ειδικότερα στην επίδραση του χρονικού βήματος Δt, της αποθηκευτικότητας Sc, της απόστασης μεταξύ των κόμφων...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαμπατζιμόπουλος Χ., Αντωνόπουλος Β., Τερζίδης Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1982
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α΄ , Ιάν.- Ιούν. 1982 ; τεύχ. 1-2 , σ. [83]-108
Λέξη-Κλειδί:Υδραυλική
Μαθηματικά Μοντέλα
Υπόγεια Νερά
Hydraulics
Mathematical Models
Groundwater
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1982/1-2