Εξωτερικές τοιχοποιίες από θερμομονωτικά τούβλα μεγάλου μεγέθους

Συσχετίζεται το θερμικό ισοζύγιο και το εσώκλιμα των κτιρίων με την εξωτερική τοιχοποιία και τη θερμομόνωσή της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μεγάλου μεγέθους θερμομονωτικά τούβλα που παράγονται, απο μάζα αργίλου και πολυστερίνη, με τη μέθοδο Fernhof. Διαγράμματα, πίνακες, μετρήσεις και εμπειρίες απο χώρες που χρόνια τα χρησιμοποιούν αποδεικνύουν την άριστ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαδόπουλος Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1981
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α΄ , Ιαν.- Δεκ. 1981 ; τεύχ. 3-4 , σ. [151]-176
Λέξη-Κλειδί:Θερμομόνωση
Κτίρια
Δομικά Υλικά
Τοιχοποιίες
Θερμομονωτικά Τούβλα
Ελαφροσκυρόδεμα
Thermal Insulation
Buildings
Building Materials
Masonry Construction
Insulating Bricks
Lightweight Concrete
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1981/3-4