Πιθανοθεωρητικά μοντέλα για τη μελέτη του χρόνου υπηρεσίας του προσωπικού των επιχειρήσεων

Η απώλεια ατόμων από το προσωπικό των επιχειρήσεων και οργανισμών αποτέλεσε αντικείμενο διερευνήσεως των μοντέλων που εισήχθησαν από τους Rice, Hill και Trist, προκειμένου να μελετηθεί ο τρόπος μεταβολής του μεγέθους του οργανισμού. Προς το σημείο αυτό αποσκοπεί και η επόμενη εργασία, της οποίας το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον προσδιορισμό της κατανομής τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζιαφέτας Γεώργιος Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1983
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β΄ , Ιαν.- Δεκ. 1983 ; τεύχ. 1-4 , σ. [123]-139
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Προσωπικού
Μαθηματικά Μοντέλα
Οργανισμοί
Mathematical Models
ORGANIZATIONS
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο