Προστασία κτισμάτων και εγκαταστάσεων από κεραυνούς

Με το παρόν άρθρο επιδιώκεται να διευκρινιστεί ο μηχανισμός λειτουργίας των διατάξεων προστασίας κτισμάτων και εγκαταστάσεων από κεραυνούς. Για το σκοπό αυτό γίνεται σύντομη ανασκόπηση του μηχανισμού γενέσεως και των παραμέτρων του κεραυνού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχή στην οποία βασίζεται η λειτουργία του αλεξικέραυνου του Franklin. Εξετάζεται επίσης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαινεμενλής Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1984
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β΄ , Ιούλ.- Σεπτ. 1984 ; τεύχ. 3 , σ. [119]-134
Λέξη-Κλειδί:Αλεξικέραυνα
Κτίρια
Κεραυνοί
LIGHTNING PROTECTION
Buildings
LIGHTNING
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΒ 1984/3