Σχεδιασμός εξαριστευμένου εναλλάκτη θερμότητας αυλών-κελύφους

Για την ψύξη ρεύματος αέρος παροχής 2525 g8s σε πίεση 10 ata από 66 σε 38ψC σχεδιάζεται ο άριστος εναλλάκτης θερμότητας αυλών-κελύφους με οκτώ μεταβλητές εξαριστευμένες, όταν το ψυκτικό μέσο είναι θάλασσα 21ψC. Το ολικό ετήσιο κόστος θα είναι 55.000 δρχ. 1981 με μέγιστη αμφιβολία 5, όσο τουλάχιστο η αξιοπιστία των δεδομένων, και κατανομή κόστους 72 στην συσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαντζουράνης Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1982
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Γ΄ , Ιαν.- Ιούν. 1982 ; τεύχ. 1-2 , σ. [77]-98
Λέξη-Κλειδί:Εναλλάκτες Θερμότητας
Ρευστομηχανική
HEAT EXCHANGES
Fluid Mechanics
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΓ 1982/1-2