Οι κοινωνικές παράμετροι στην ανάλυση κόστους-ωφελειών

Στην εργασία αυτή αφού πρώτα εισαχθούν οι βασικές έννοιες της Αναλύσεως Κόστους-Ωφελειών παρουσιάζονται οι συμβατικές παραδοχές και τα κριτήρια ευημερίας που υιοθετεί. Στη συνέχεια διερευνάται η θεωρητική προσέγγιση και η εκλογή των κοινωνικών παραμέτρων της Αναλύσεως - του προεξοφλητικού επιτοκίου και των εισοδηματικών συντελεστών - και εξετάζονται διάφορε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοπανέζου Ε., Λαμπρόπουλος Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Οκτ.- Δεκ. 1986 ; τόμ. 6, τεύχ. 4 , σ. [93]-120
Λέξη-Κλειδί:Επενδύσεις
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Ανάλυση Κόστους Ωφέλειας
Οικονομία
Διαχείριση Οικονομίας
Κοινωνικά Στοιχεία
Δημόσιες Επενδύσεις
Investments
Investment Evaluation
Cost-Benefit Analysis
Economics
Economic Management
Social Factors
Public Investments
Γενική θεματική ενότητα:ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1986/4