Εκτίμηση της βασικής ταχύτητας του ανέμου για τον υπολογισμό των κατασκευών στον ελληνικό χώρο

Αναζητείται η σύνταξη ενός χάρτη ισοταχυτήτων του ανέμου με διάφορες περιόδους επαναφοράς για τον ελληνικό χώρο, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σ'έναν μελλοντικό ελληνικό κανονισμό ανεμοφορτίσεως. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ροπών και την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας, υπολογίζονται για κάθε μετεωρολογικό σταθμό οι βασικές ταχύτητες με περίοδο επαναφορ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τζανάκης Μ., Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιαν.- Μάρτ. 1986 ; Τόμ. 6, τεύχ. 1 , σελ. [243]-265
Λέξη-Κλειδί:Ανεμος
Ανεμοφόρτιση
Σχεδιασμός Κατασκευών
Wind
Wind Pressure
Structural Design
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1986/1