Η επίδραση του αλατιού στην υφή των εύκαμπτων οδοστρωμάτων

Η επίδραση του αλατιού (που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας για τη βελτίωση των συνθηκών κυλίσεως λόγου παγετού) πάνω στην υφή των εύκαμπτων οδοστρωμάτων αποτελεί το αντακείμενο της εργασίας. Είναι φανερό ότι μεταβολή στην υφή θα έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή στην τιμή μ, δηλαδή στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος. Η εργασία είναι καθαρά π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσώχος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ. 1986 ; Τόμ. 6, τεύχ. 3 , σελ. [87]-93
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Εύκαμπτα Οδοστρώματα
Ολισθηρότητα
Αλάτι
Highway Engineering
Flexible Pavements
Slipperiness
Salt
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1986/3