Τεκτονική θεώρηση του γεωειδούς στον ελληνικό χώρο

Το πρόβλημα του προσδιορισμού του γεωειδούς στον ελληνικό χώρο με μεγάλη ακρίβεια αναλύεται απο την άποψη της επέμβασης της τεκτονικής συμπεριφοράς της Α. Μεσογείου στις αναλυτικές απαιτήσεις των αλγόριθμων επίλυσής του και αναφέρονται τα βασικά στάδια για μια εκτεταμένη και σε βάθος έρευνά του. Δίνεται έμφαση στη χρησιμότητα δημιουργίας ενός ισοστατικού μο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δουφεξοπούλου-Πατσαδά Μ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α΄ , Οκτ.- Δεκ. 1985 ; τεύχ. 4 , σ. [5]-24
Λέξη-Κλειδί:Γεωδαισία
Γεωειδές
Βαρύτητα
Πεδίο Βαρύτητας
Geodesy
Geoid
Gravity
Gravity Field
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1985/4