Οι τεχνικές προσομοίωσης ως εργαλεία ελέγχου των επιπτώσεων ενός έργου στο οπτικό περιβάλλον

Συχνά στη μελέτη των επιπτώσεων ενός έργου στο οπτικό περιβάλλον χρειάζονται πληροφορίες για την εμφάνιση του τοπίου μετά την τοποθέτηση του έργου. Οι τεχνικές προσομοίωσης ικανοποιούν αυτή την ανάγκη, πληροφορώντας αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και το ενδιαφερόμενο κοινό για τις πιθανές οπτικές αλλαγές. Σ'αυτή την εργασία δίνονται σε γενικές γραμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοφίτσας Ιωάννης Δ., Τσικλείδης Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Οκτ.- Δεκ. 1986 ; τόμ. 6, τεύχ. 4 , σ. [209]-223
Λέξη-Κλειδί:Τοπίο
Προστασία Τοπίου
Τεχνικά Εργα
Landscape
Landscape Protection
Technical Works
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1986/4