Μετάδοση θερμότητας σε τυρβώδη ροή παράλληλη ή εγκάρσια προς δέσμη σωλήνων

Εκτίθεται μια αριθμητική μέθοδος υπολογισμού της μετάδοσης θερμότητας κατά την τρισδιάστατη τυρβώδη ροή σε σύστημα παράλληλων σωλήνων. Η μέθοδος βασίζεται στην επίλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών της διαφορικής εξίσωσης μετάδοσης θερμότητασ, εκφρασμένης σε σύστημα καμπυλόγραμμωνορθογώνιων συντεταγμένων. Οι επιδράσεις της τύρβης προσομοιάζονται μ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνόπουλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Απρ.- Ιούν. 1986 ; τόμ. 6, τεύχ. 2 , σ. [5]-33
Λέξη-Κλειδί:Μετάδοση Θερμότητας
Τυρβώδης Ροή
Θερμοδυναμική
Heat Transfer
Turbulent Flow
Thermodynamics
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΒ 1986/2