Μέθοδος βελτίωσης της ευαισθησίας-ακρίβειας συστημάτων μετρήσεων

Στην πράξη ο θόρυβος αποτελεί τη βασική αιτία περιορισμού της δυνατότητας ανίχνευσης ενός ηλεκτρικού σήματος. Το όριο στην ανίχνευση του σήματος οφείλεται στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και τα επακόλουθα φυσικά φαινόμενα, καθώς επίσης στον κβαντικό χαρακτήρα του ηλεκτρικού φορτίου, του φωτός και της ενέργειας. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας παρουσιά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπάφας Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1986
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Β , Απρ.- Ιούν. 1986 ; τόμ. 6, τεύχ. 2 , σ. [49]-59
Λέξη-Κλειδί:Ευαισθησία
Ακρίβεια
Οργανα Μέτρησης
Μετρήσεις
Sensitivity
Accuracy
Measuring Instruments
Measurements
Γενική θεματική ενότητα:ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο