Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών

Στην εργασία αυτή υπολογίσθηκαν οι οικονομικότερες διαστάσεις οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης ποδός με τη χρησιμοποίηση προγράμματος βελτιστοποίησης που συντάχθηκε γι'αυτό το σκοπό. Τα διαγράμματα διαστασιολόγησης που έγιναν καλύπτουν τους περισσότερους συνδυασμούς σχετικών παραμέτρων που εμφανίζονται στην πράξη. Πιστεύεται ότι μπορεί να χρησιμεύσουν για...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κανελλαϊδης Γεώργιος, Γαντές Χαράλαμπος Ι., Καλλιβωκάς Δημήτριος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Απρ.- Ιούν. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 2 , σ. [147]-161
Λέξη-Κλειδί:Τοίχοι Αντιστήριξης
Τοίχοι Αντιστήριξης Ποδός
Διαστασιολόγηση
Συνεκτικά Εδάφη
Μέθοδος Mononobe Okabe
Αντισεισμική Μηχανική
Οδοποιία
Retaining Walls
Cantilever Retaining Walls
Size Determination
Cohesive Soils
Mononobe Okabe Method
Earthquake Engineering
Highway Engineering
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1988/2