Παραπομπή APA

Κανελλαϊδης Γεώργιος. (1988). Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Κανελλαϊδης Γεώργιος. Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών. Αθήνα, 1988.

Παραπομπή MLA

Κανελλαϊδης Γεώργιος. Διαστασιολόγηση τοίχων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα για αντιστήριξη συνεκτικών εδαφών. Αθήνα, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.