Μοντέλο αξιολόγησης της πραγτματικής κατάστασης των οδοστρωμάτων σε εθνικό δίκτυο

Στα πλαίσια μιας ερευνητικής προσπάθειας με επίκεντρο τη συντήρηση των οδών, το Εργαστήριο Οδοποιίας της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, συνέθεσε ένα μοντέλο αξιολόγησης, με βάση ορισμένες αρχές που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως στο σύστημα διαχείρισης οδοστρωμάτων της πολιτείας Washington. Το μοντέλο συνθέτει αριθμητικές τιμές μετρήσεων δύο λειτουργικών πα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μουρατίδης Α., Ηλιού Ν., Τριψιάνης Χ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιούλ.- Σεπτ. 1987 ; τόμ. 7, τεύχ. 3 , σ. [155]-170
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Συντήρηση Οδοστρωμάτων
Οδικό Δίκτυο
Οδοί
Pavement Maintenance
Road Network
Roads
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1987/3