Υπολογισμός της δύναμης αντίδρασης του πυθμένα κατάντη μιας υδατόπτωσης

Το θέμα της διάβρωσης του πυθμένα κατάντη μιάς υδατόπτωσης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, καθώς και η τυρβώδης ροή στην περιοχή πρόσκρουσης αναπτύσσει δυναμικές διακυμάνσεις πίεσης πάνω στον πυθμένα, με αποτέλεσμα τη διάβρωσή του. Θεωρήθηκε ότι θα ήταν ικανοποιητικό βήμα στην επίλυση του προβλήματος αυτού, στο να βρεθεί ένας τρόπος υπολογισμού της μέσης τιμής αν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπουτσή-Ψυχουδάκη Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιαν.- Μάρτ. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 1 , σ. [31]-49
Λέξη-Κλειδί:Υδροδυναμική
Εκχειλιστές
Hydrodynamics
Waterfalls
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1988/1