Η εξυγίανση βιομηχανικών χώρων σε αστικές και ημιαστικές περιοχές

Με το άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του προβλήματος της εξυγίανσης υποβαθμισμένων περιοχών συγκέντρωσης βιομηχανικών μονάδων στον αστικό και περιαστικό χώρο. Η πολεοδομική επέμβαση εμφανίζεται σαν ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπισή του. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο εμπλουτισμός της εμπειρίας γίνονται μέσα από την εξέταση σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γαβριελάτος Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιαν.- Μάρτ. 1987 ; τόμ. 7, τεύχ. 1 , σ. [163]-184
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικές Ζώνες
Υποβαθμισμένες Περιοχές
Πολεοδομική Εξυγίανση
Industrial Areas
Degraded Areas
Urban Rehabilitation
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1987/1