Μή καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου αφανών βλαβών σε τοιχοποίες μνημείων

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι για τον έλεγχο αφανών βλαβών σε τοιχοποιίες μνημείων, δηλαδή κενά και ασυνέχειες, ρηγματώσεις, κατασκευαστική δομή και αντοχή. Οι μέθοδοι έχουν χαρακτήρα μη καταστρεπτικό, δεν προκαλούν δηλαδή πληγές στην τοιχοποιία και είναι οι:υπέρηχοι, ακτινογραφίες, θερμογραφία, ενδοσκόπηση. Γίνεται αναλυτική περιγραφή των...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεολογίδου Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Οκτ.- Δεκ. 1988 ; τόμ. 8, τεύχ. 4 , σ. [151]-175
Λέξη-Κλειδί:Μέθοδοι Ελέγχου
Βλάβες
Μνημεία
Υπέρηχοι
Ακτινογραφία
Θερμογραφία
Ενδοσκόπηση
Οπτικές Ινες
Control Methods
Damages
Monuments
Ultra sonics
Endoscopy
Radiography
Thermography
Fibre Optics
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1988/4