Ενα γενικό πλαίσιο για μια περιβαλλοντολογική εκτίμηση των επιπτώσεων ενός αναπτυξιακού έργου

Σ'αυτήν την εργασία περιγράφονται οι βασικοί στόχοι στους οποίους θα πρέπει να εστιάζεται κάθε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον ενός έργου ανάπτυξης, ώστε τα αποτελέσματά της να είναι σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστα. Ετσι, προτείνεται σε γενικές γραμμές μια πορεία τεσσάρων διαδοχικών βημάτων τα οποία αποτελούνται απο την αναγνώριση και την περιγ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοφίτσας Ιωάννης Δ., Κουτσόπουλος Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Επιστημονική Εκδοση ΤΕΕ Περιοχή Α , Ιαν.- Μάρτ. 1987 ; τόμ. 7, τεύχ. 1 , σ. [185]-196
Λέξη-Κλειδί:Τεχνικά Εργα
Περιβάλλον
Αστική Γεωγραφία
Technical Projects
Environment
Urban Geography
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧΑ 1987/1